Westergrens Horse & Country -

WeH&C

 

Gör så här:

- skicka med den grovfoderanalys på det grovfoder (tex hö, hösilage) du avser att använda. Skriv även vad du brukar använda för kraftfoder (kan behöva kompletteras)

- Skriv ner följande uppgifter om din häst: ålder, ras, kön, vikt el beräknad vuxenvikt vid unghäst (använd viktband el. viktformel om du ej har tillgång till våg), ev dräktighetsmånad, ev digivningsmånad, tilltänkt användningsområde, lösdrift/stall, hull (skicka gärna med en sidobild)

- Beräkna genomsnittligt arbete/vecka vid ridträning: antal minuter skritt/vecka, antal minuter trav & galopp/vecka. Skriv även utbildningsståndpunkt.

- Vid annan typ av träning - kontakta mig