Westergrens Horse & Country -

WeH&C

 

Prisuppgifter:

1 häst   (en grovfoderanalys)        -      400:- inkl. moms

2-3 hästar (samma grovfoder)    -       350:- inkl. moms/häst

4-5 hästar (samma grovfoder)    -       300:- inkl. moms/häst

6 el. fler (samma grovfoder)        -       250:- inkl. moms/häst

 

Kostnaden för Din foderstatsservice faktureras mot en faktureringsavgift på 30:- inkl. moms alt. tas förskottsbetalning emot efter överrenskommelse.

 

Prisgaranti: Du har tillbaka dina beräknade foderstater tillsammans med goda råd (då yttre omständigheter och individuella avvikelser gör att du kan behöva göra justeringar efterhand) inom 3 veckor - annars dras 30% av på priset!

Skicka uppgifterna till:

Westergrens Utbildningscenter

Ängshult, Sund 211

59193 Motala